Insecticides and Fungicides

Insecticides and Fungicides

Active filters

CANNA Cure 5L

€68.90

CANNA Cure 1L

€18.10

CANNA Cure Spray 750 ML

€11.50

Suitable - Fungone 1L

€26.50

Suitable - Fungone 5L

€126.50

Suitable - Fungone 1L Formula Super Concentrate

€59.90

Suitable - Fungone 5L Formula Super Concentrate

€275.50

Agrobacterias - Amanitha 15 ML (Ex Oidio Killer)

€4.40

Agrobacterias - Amanitha 60 ML (Ex Oidio Killer)

€14.90

Agrobacterias - Amanitha 15 Units X 15 ML (Former Oidium...

€57.90

Agrobacterias - Bactofil 50 GR

€16.90